TÁJÉKOZTATÓ


a bölcsődei felvételekkel


kapcsolatban!A Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye 3 bölcsődéje felvételt

hirdet a 2017.09. 01-től 2018. 08.31-ig tartó nevelési évre.A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki

  • legalább 20 hetes korú

  • 3. életévét 2017.augusztus 31-ig  nem tölti be

  • abban az esetben, ha a gyermek 2017.szeptember 1-je és december 31-e

          között tölti be a harmadik életévét, a szülőnek / törvényes

         képviselőnek vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év

         végéig a bölcsőde biztosítja. (a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet                értelmében)

A GYED-extra 2017.január 1-ei módosítása lehetővé teszi a gyermek fél

éves kora után a GYED megtartásával a bölcsődei felvételt, amennyiben a

szülő keresőtevékenységet folytat és ezt munkáltatói igazolással igazolja.A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik

  • munkavégzésük, betegségük

  • munkaerő piaci részvételüket elősegítő program, képzés vagy egyéb ok

         miatt gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei

ellátást:

  • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevelA bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni


  • azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

         akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy

         munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.


A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvétele:

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól ötödik életévük

betöltéséig vehetők fel bölcsődébe. Ellátásuk a bölcsődékben vehető igénybe,

mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ott biztosítottak.Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:

  • A sajátos nevelési igényű kisgyermekek bölcsődei felvételének

         feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megkapja.


A bölcsődei felvétel rendje:A jelentkezési lapok igénylése:


A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot a bölcsődékben, a bölcsődevezetőktől

lehet igényelni, illetve az intézmény honlapjáról is letölthető

(egyesitettbolcsode.hu).A jelentkezési lapok leadása:


A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat az

Intézményvezetőnek kell személyesen leadni 2017. április 24-április 25-ig munkanapokon 800-1600 a Rév utca 3. szám alatti Micimackó

Bölcsődében.


A jelentkezéshez szükséges dokumentumok, iratok:

- a kisgyermek TAJ kártyája és lakcím kártyája

- szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája


Döntés a felvételről:


Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálására bizottságot hív

össze, melynek tagjai: bölcsődevezetők, bölcsődevezető helyettesek és az

intézményvezető. A bizottság állásfoglalás alapján meghozott döntésről az

intézményvezető az illetékes tagintézmény vezetőkkel együtt legkésőbb

2017. május 15-ig írásban értesíti a szülőket.Tájékoztatjuk az érdeklődőket arról, hogy a bölcsődei áthelyezésre

vonatkozó kérelemnek (már bölcsődés kisgyermek másik bölcsődébe való

áthelyezésére irányuló kérelem) csak abban az esetben tudunk helyt adni, ha

jelen felvételi eljárás után marad szabad férőhely a bölcsődében.Kérem a szülőket, hogy mind a bölcsődei felvétellel, mind a

kisgyermekellátással kapcsolatos egyéb kérdésekkel forduljanak a

bölcsődék vezetőihez.

Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye

Boczné Németh Tímea

Intézményvezető

Mosonmagyaróvár, 2017.04.06.

Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting