Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményének bemutatása
 

A Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsődék Intézménye 252 férőhelyen, 3 épületben biztosítja 20 hetes kortól 3 éves korig, illetve a harmadik életév betöltését követő augusztus 31-ig a kisgyermekek rugalmas, innovatív napközbeni ellátást. A bölcsődei gondozás-nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a kisgyermekek optimális fejlődését.

A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1997. évi XXXI. Tv. I, II, III, IV, V. fejezetek általános, alapvető rendelkezéseket, értelmezéseket tartalmaznak. A VI. fejezet a Gyermekjóléti alapellátásról, ezen belül a gyermekek napközbeni ellátásánál 41-42. § határozza meg a bölcsőde jogi hátterét.

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Bölcsőde: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.
A gyermekek napközbeni ellátását továbbá a 15/1998. (IV. 30.) Nm. r. szabályozza pl.: a bölcsőde működését, a gyermekek felvételét, nyitva tartási időt, a szakmai munka módszertanát.
A bölcsődék szakmai ellenőrzése a Gyvt. 118. § (3.) bekezdése szerint történik.

Mit is jelent, hogy „Egyesített Bölcsődék"?
Azt, hogy azonos gazdasági és szakmai program és vezetés alatt üzemelnek az intézmények, különbözőségük csak az épület jellegében és a helyi szokásokban van. Bölcsődéinkben az előjegyzés és a gyermekek felvétele egész évben folyamatos. A város 3 tagintézménye lefedi az egész város területét.
Mosonmagyaróvár közel a nyugati határhoz a Lajta folyó partján terül el. Területe több, mint 500 hektár, környéke jellegzetesen síkvidéki táj, melyben csak a Mosoni-Duna hoz változatosságot part menti erdeivel. A városképhez szorosan hozzátartozik a Lajta folyó, mely három ágra szakadva szeli át a várost, majd ismét egyesülve a Mosoni-Dunába ömlik. A város három fő városrészből áll.


1. Moson:


családi házas övezet, itt található a Rév u. 3-ban az új, 84 férőhelyes
Micimackó Bölcsőde, mely 2008. március 31-el kiváltja az 1952. óta működő 30 férőhelyes pici épületet. Ebben a nagyon szép új bölcsődében várják a mosoni családokat bölcsődei ellátás igénybe vételére, ahol a gyerekek teljes körű ellátásban részesülnek:

   
   

- napi négyszeri étkezés
- diétás étkezés – ételallergiás gyerekek részére
- Sószoba

   
- a játékos alapprogramon felül a természet megismerése, megszerettetése, tisztelete szerepel nevelési programjukban.

   
   

A Micimackó Bölcsőde az alábbi alternatív szolgáltatással áll a családok rendelkezésére:  
- Gyermekhotel 0-14 év között     
- 24 órás rendelkezésre állás a három műszakban dolgozó szülők részére
- nyújtott nyitva tartás – gyermekfelügyelet
- felnőtt és gyermek ebéd elvitele


2. Városközpont:


paneles lakótelep, melyet a történelmi Óvár és a Moson közti terület beépítésével hoztak létre 1970-ben. Itt található az 1979-ben épült Gólyahír Bölcsőde 84 férőhellyel. Ez a Kormos ltp. intézmény a városközpontban élő családokat fogadja egész évben.

 
   

Szolgáltatásai:

Bölcsődei ellátás:

- rugalmas nyitva tartással
- napi négyszeri étkezéssel  


- diétás étkezés biztosítása


- az alapprogramon felül a zene, a mese, mondókázás szerepel napi játék programjukban

     

Alternatív szolgáltatások:

- nyújtott nyitva tartás – gyermekfelügyelet
- Baba-mama játszóház

   

- nyílt napok – programok szervezése

   

- babazsúr szervezés


3. Óvár:


a régi várat és az azt körbevevő lakóterületeket, valamint az ipari területeket felölelő városrész. Itt épült fel a Napsugár Bölcsőde 1964-ben. A Terv u. 80. alatt lévő intézmény 84 férőhellyel áll a családok részére.

 
   

Itt szintén teljes körű nappali ellátásban részesítik a 0-4 év közötti gyerekeket, mely áll:

- napi négyszeri étkezésből
- diétás étkezést biztosítanak a rászorultak részére
- a bölcsődések délelőtt a sószobában töltenek 20-30 percet légúti megbetegedés megelőzése céljából

 

- az alapprogramon felül „Ép testben ép lélek” jelszót tűzték ki feladatként

   
   

Alternatív kínálatuk:

- du. a nem bölcsődések részére kínálják fel a sószobát
- 0-14 éves gyerekek részére időszakos gyermekfelügyelet

   

- nyári tábor kisiskolásoknak - iskolaszünetben
- esetleges korrepetálás megszervezése szülői igény szerint

Az elkövetkező öt évben egy színes, rugalmas, innovatív szolgáltatással kívánunk a családok szükségleteire reagálni.

A városban mindhárom bölcsőde, a szülők munkarendjéhez igazodva, reggel 5:30-kor nyit este 5:30-kor zár.

Nyáron a bölcsődék júniusban, júliusban, augusztusban felváltva zárva tartanak, de szükség szerint a nyitva tartó bölcsőde fogadja a gyerekeket. Év végén a két ünnep között a szülők - mivel nem igénylik a bölcsődei ellátást - így ekkor szintén zárva tartunk.

Minden évben november 12-én a Szociális Munka napján a három intézmény zárva tart. Ezen a napon megállunk és ünnepelünk.

A gyermekek bölcsődei felvétele a szülők bölcsőde-látogatásával, majd a kisgyermeknevelő családlátogatásával, valamint a szülővel történő fokozatos beszoktatással kezdődik. Ezek a találkozások adnak alkalmat arra, hogy a szülők megismerjék a gyermek leendő helyét, saját kisgyermeknevelőjét, a bölcsődei gondozás-nevelés elvét és gyakorlatát a kisgyermeknevelő pedig a szülők segítségével megismerje a gyermeket, annak egyéni szokásait, megkönnyítve ezzel a kisgyermek részére az új környezet elfogadását. A gyermek részére a bölcsődei tartózkodás ideje alatt, szükség szerint játszóruhát biztosítunk, aminek tisztán tartásáról és javításáról a bölcsőde saját mosodája, varrodája gondoskodik.

   
   

A gyermekek korszerű, életkorának megfelelő táplálkozásáról, az esetleges táplálási intolerancia miatt szükséges diétás étkezést is biztosítani tudjuk, mert saját főzőkonyhával és tálaló konyhával rendelkezünk.

Intézményeink kimagasló szakmai munkájának biztosítéka, hogy korszerű, folyamatosan felújított épületben, a gyermekek életkorának megfelelő napirenddel és tárgyi feltételekkel, valamint gyermekszerető és tisztelő, jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkező munkatársakkal rendelkeznek.

A gyermekek napközbeni ellátásában figyelembe kell venni a helyi szükségleteket, viszonyokat, biztosítani kell a gyermekek fejlődését, védelmét.

A gyermekek napközbeni ellátásának általános célja: az ellátást igénylő gyermekek érdekeihez, igényeihez igazodó, minden gyermek számára hozzáférhető, megfizethető, rugalmas, sokszínű, jó minőségű ellátás biztosítása.

Ennek sikere érdekében:
- Az ellátás minőségének, tartalmának, programjának kialakításánál figyelembe kell venni az ellátásban részt vevők igényeit, elvárásait, jogait és kötelességeit, a szakhatóságok előírásait és be kell vonni az ellátás szereplőit:
- gyermekeket
- szülőket
- dolgozókat
- közhatóságokat
- szociális partnereket
- kutatókat.

Ki kell alakítani a többszektoros együttműködést. Törekvés, hogy a fejlődésre fókuszáljon az ellátás. Meg kell valósítani az egész életen át tartó folyamatos tanulást. Gyermekeket megvédeni a fizikai – pszichikai erőszaktól. Gyermekek jogainak érvényre juttatása – családban nőjön fel – család felelőssége, állam kötelessége. Ma a gyermekek napközbeni ellátása reflektorfénybe került, kiemelt prioritást élvez.
     
                                                                                                          www.esza.hu
Honlapkészítés - Design - Programozás - Hosting